1. ../../resources/img61.jpg
Werking
Het korps is ingedeeld in 4 ploegen die om de beurt ,een week lang ‘ploeg van dienst’ zijn. De eerste en tweede donderdag van de maand wordt geoefend met twee ploegen. Vrijdagavond wordt met de afgaande ploeg van dienst de oefening van donderdag herhaald. Regelmatig zijn er oefeningen met de omliggende korpsen (ook met Nederland). Bij deze oefeningen worden ook de ambulanciers betrokken.
Andere grootschalige oefeningen worden georganiseerd met de zone. Hier worden meer specifieke thema’s behandeld: coördinatieoefeningen voor bevelvoerders (zandbakoefeningen), meetploegoefeningen met officier gevaarlijke stoffen (OGS), groot watertransport, bosbrandbestrijding,….. Oefeningen die in de moderne organisatie steeds een belangrijkere plaats innemen.

Jaarlijks wordt er deelgenomen aan praktische brandbestrijdings oefeningen in Campus Vesta. Het belang van deze praktische oefeningen waar realistische brandscenario’s en nieuwe technieken worden geoefend kan immers niet genoeg benadrukt worden.