1. ../../resources/img61.jpg
Voorkomen bij het omgaan met gevaarlijke producten
Klein Gevaarlijk Afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken. Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze producten moeten veilig opgeborgen worden.

Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog te vaak belanden resten van white spirit, verf, frietolie… in de gootsteen of het rioolputje of worden chemische producten meegegeven met het restafval.