1. ../../resources/img61.jpg
Wat bij een CO intoxicatie
Vooraleer de eerste zorgen toe te dienen aan een CO-slachtoffer, moet men alle voorzorgen nemen om te voorkomen dat men zelf geïntoxiceerd wordt.
Men moet dus:
 • Het lokaal verluchten: vensters en deuren openen
 • Het toestel uitschakelen: indien mogelijk (een kolenkachel kan niet uitgeschakeld worden)
 • Het slachtoffer evacueren uit het lokaal
 • Het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding leggen om te vermijden dat hij stikt in zijn braaksel.

clip_image002_003

 • Een arts of de dienst 100 of 112 bellen en vermelden dat het om een CO-intoxicatie gaat.

Indien de persoon bewusteloos is, niet vergeten dit te melden.
.

Wat bij een gaslek
Als u buiten gas ruikt
 • Sluit alle ramen en deuren, zodat het gas niet kan binnendringen.
 • Verwittig de hulpdiensten (100 of 112)
Als u binnen gas ruikt, moet u net het omgekeerde doen
 • Open deuren en ramen. Zo kan het gas uit de woning ontsnappen.
 • Blokkeer de binnendeuren met een stoel, zodat ze niet kunnen dichtslaan door de tocht.
 • Als u bij de meter kunt komen zonder uzelf in gevaar te brengen, draai dan de toevoer naar de gasmeter dicht.
 • Eventuele gasuitstroming niet toedekken, maar in volle open lucht laten ontsnappen (gas is lich- ter dan lucht).
 • Maak nooit vuur en veroorzaak geen vonken!
 • Rook niet, gebruik geen aansteker, steek het gas-
  fornuis niet aan en doof alle vuren en kaarsen.
 • Maak geen vonkjes door een lichtschakelaar aan of uit te doen of een stekker in te steken of uit
  te trekken.
 • Ook de deurbel en zelfs uw gsm kunnen gevaar-
  lijke vonkjes veroorzaken.
 • Blijf niet in huis en blijf uit de buurt. Ga met uw
  huisgenoten naar een plek waar u geen gas meer
  ruikt.
 • Ook van op een afgelegen plek niet roken en
  geen vonken maken.
 • Verwittig de hulpdiensten (100 of 112)